Loading

Podľa zmluvy o zlúčení zverejnenej v OV 86/2017 zo dňa 5.5.2017 Národné informačné stredisko, a.s. IČO: 35751291 sa od 1.7.2017 zlučuje so spoločnosťou Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. , skrátený názov SIMS, a.s. IČO: 31425836, ktorá sa stáva nástupníckou spoločnosťou.