Loading
Image
Image

Informácie - Analýzy - Hodnotenia

Premieňame dáta na informácie a vytvárame analytické pohľady pre podnikateľské prostredie a samosprávu.

Produkty

Najvzácnejšie, čo každý z nás môže mať je čas.
Naše produkty Vám pomôžu získať Váš stratený čas späť!
Vašou konkurenčnou výhodou bude, že máte v pravý čas poruke presne cielené a potrebné informácie.

Mr.R MONITOR RIADENIA RIZIKA

Sleduje právne a ekonomické zmeny podnikateľa za Vás

TM TENDER MONITOR

Sleduje verejné zákazky a ich proces za Vás.

ZOOM

Analytická platforma na prehľadávanie aktuálnych aj historických vydaní Obchodného vestníka.

SiMS INFORMAČNÁ PLATFORMA

Integruje všetky informácie o podnikateľských subjektoch

Naše služby využívajú

Prieskum spokojnosti s našimi službami ukázal, že naše informácie pomáhajú pri práci:

Obce 38%

Mestá 19%

Živnostníci 17%

Podniky 42%

Ako získate späť Váš stratený čas?

Využite čo najviac naše automatické služby, ktoré prostredníctvom monitorov a analytických nástrojov
za Vás strážia spoľahlivosť Vašich obchodných partnerov, umožnia sledovať ako sa darí Vašej konkurencii,
budú sledovať vyhlásené verejné súťaže a ich výsledky...
... a vy môžete takto získaný čas venovať činnostiam, ktoré skutočne potrebujú Váš
osobný intelekt a Vaše úsilie pre lepší úspech Vášho podnikania.

Získate pocit lepšieho bezpečia pri podnikaní.
Získate širšie možnosti pre Vaše podnikanie.
Získate možnosti rýchlejšieho vyhľadávania obchodných partnerov.

Základné balíky produktov pre podnikateľov

Jednotlivé balíčky sú pripravené na základe dlhoročných skúseností a komunikácie s našimi zákazníkmi.

Mr.R

88 bez DPH ročne
 • Zmeny v obchodnom vestníku
 • Dlžnícke záznamy
 • Exekúcie
 • Zmeny záložných práv
 • Aktivity vo verejných zákazkách

Tendermonitor

118 bez DPH ročne
 • Vyhlásenia súťaží
 • Sledovanie priebehu
 • Vyhlásenia výsledkov

ZOOM

175 bez DPH ročne
 • História od roku 2011
 • všetky kapitoly, ktoré obsahujú
  oznámenia súdov a oznámenia správcov

Základné balíky produktov pre samosprávu

Do 1 000 obyvateľov

180 bez DPH ročne
 • Overenie podnikateľa
 • Register nehnuteľností

Nad 1 000 obyvateľov

350 bez DPH ročne
 • Overenie podnikateľa
 • Analýza prostredia (regióny, odvetvia,...)
 • Register nehnuteľností

Analýza katastra

250 bez DPH ročne
 • Plánovanie rozvoja územia
 • Kontrola a plánovanie DzN

NAŠE SLUŽBY

Analyzujeme Slovenské podnikateľské prostredie, jeho vývoj, predpokladanú budúcnosť. Dávame Vám prehľad o jednotlivých firmách, nadhľad o trhovom prostredí ale najmä prehľad väzieb pre budovanie nových a stabilizovanie existujúcich obchodných vzťahov. Hodnotenia firiem tvoria dobrý marketingový nástroj, ktorý vyhodnotených odlišuje v konkurenčnom boji a vytvára podmienky pre úspešné fungovanie ľudského kapitálu prostredníctvom vzťahov v podnikateľskom prostredí, ale aj vzťahov so zamestnancami.


Naše služby Vám pomôžu pri:

UPEVNENÍ VAŠEJ ZNAČKY

Patriť medzi najlepších a súčasne byť výnimočný je dôležitým krokom pri budovaní vlastnej značky, či už vo vzťahu k obchodným partnerom alebo vo vzťahu k vlastným zamestnancom.

BUDOVANÍ VAŠEJ ZNAČKY

Súčasťou budovania značky je okrem kvalitných produktov a služieb aj dokladovanie pohľadu nezávislej strany, ktorá potvrdí o Vás fakt, že "To čo robíme, robíme dobre!". Naše analýzy potvrdzujú Vašu ekonomickú stabilitu a zvýrazňujú Vašu výnimočnosť.

ZVIDITEĽNENÍ VAŠEJ ZNAČKY

Hodnotenie je viditeľné na internete, aj na našich webových stránkach, kde si Vás môžu overiť všetci používatelia internetu, Vaši partneri, zamestnanci, ďalej v komerčnom hodnotiacom systéme - platforme SiMS, kde sa o Vašej pozícii na trhu môžu dozvedieť všetci Vaši partneri. Tlačené protokoly dokladujú Vašu úspešnosť vo Vašich reprezentačných priestoroch a grafické pečate zvýraznia Vašu výnimočnosť na Vašich webových stránkach, prezentáciách alebo Vašich tlačových materiáloch.

BUDOVANÍ OBCHODNÝCH VZŤAHOV

Rýchla orientácia na trhu a dostatok informácií je predpokladom pre budovanie obchodných vzťahov. Vyhráva ten, kto má informácie prvý a vie ich najrýchlejšie vyhodnotiť a prijať závery. Dôležité je poznať nie len firmy, ale mať celkový nadhľad nad trhom a vzťahmi v podnikateľskom prostredí, čo je nenahraditeľný prínos platformy SiMS, ktorá Vám pomôže.

Ocenenia

Ocenenia autorizované značkou NiSSR®

Národné informačné Stredisko Slovenskej republiky

Pečať Bonity

Pečať Spoľahlivosti

Pečať Významný exportér SR

Pečať Spoločensky zodpovedný podnik

Pečať Stability

Pečať Prosperity

Pečať Zodpovedný a stabilný živnostník

Pečať Finančnej stability v segmente SME

Pečať Finančnej stability v segmente MICRO

Pečať Spoľahlivý podnik v regióne

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať úspešný obchod roka

Známka Spoľahlivý dopravca

Známka Spoľahlivý stavebný podnik

Známka Spoľahlivý strojársky podnik

Známka Spoľahlivý výrobný podnik

Analýzy a hodnotenia

Hodnotenia podnikov a ďalších subjektov ekonomického prostredia Slovenskej republiky vychádzajú zo sofistikovaných analýz nad najväčšími databázami údajov na Slovensku s 25 ročnou históriou.Marketing je dnes dôležitou súčasťou rozvoja každej spoločnosti. Ovplyvňuje jej postavenie na trhu smerom k zákazníkom, dodávateľom i ku konkurencii. Pomáha vytvárať firemnú kultúru a budovať stabilné a spoľahlivé vzťahy s podnikateľským prostredím a významnou mierou sa podieľa aj na vzťahu zamestnancov voči spoločnosti.

Prezentácia a školenia

Lepšie je raz vidieť ako trikrát počuť.

Pomocou on-line prezentácie a školenia Vám náš pracovník umožní reálnu skúsenosť s hodnotiacim systémom.
Vytvorí Vám prístup k svojmu počítaču, kde Vás bude sprévádzať všetkými funkcionalitami, alebo môže priamo
vyriešiť Váš problém so systémom prípadne Vás zaškolí.

Vy popritom nemusíte opustiť svoju kanceláriu a svoj počítač.

(Postupujte prosím podľa pokynov nášho pracovníka. Prezentácia bude vyžadovať spustenie programu Teamviewer, ktorý patrí
medzi bezpečné štandardy, nezaťaží Váš počítač a spoľahlivo premietne obrazovku nášho pracovníka na Vašom počítači.)

Image
Zákaznícke centrum

Rýchle vyriešenie Vašich otázok k práci s informáciami našich systémov pomocou on line konzultácie nášho spoľahlivého lektora.

Image
Školenia

Individuálny prístup nášho lektora a on line spojenie zaručuje vysokú efektivitu školení, ktoré zabezpečia efektívne využite pracovného času.

Image
Podpora marketingu

Chcete nových zákazníkov? Chcete viac voľného času? Pomôžeme Vám s odpoveďami na tieto a ďalšie otázky v oblasti marketingu a podnikania.

748 603

AKTÍVNE PODNIKY

48 681

SUBJEKTY V KRÍZE

9 101

EXPORTÉRI

12 617

Importéri

589

Firmy s vlastníkom z Cypru

10 001

Firmy s vlastníkom z Česka

9 904

Firmy s vlastníkom z Maďarska

1 756

Firmy s vlastníkom z Poľska

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky – registrovaná ochranná známka spoločnosti SIMS, a.s. SIMS, a.s.
Nová Bošáca 78
913 08 Nová Bošáca
032/326 06 11
18 456
Kontakt - služby pre obce
032/326 06 12
Kontakt - podnikatelia
02/323 933 30